محل تبلیغات

مرکز جوارکارگاهی آموزش عملی حین کار سیرجان به بهره برداری رسید.

این مرکز با هزینه ده میلیارد ریال راه اندازی و نصب تجهیز شده است در ماه بیش از 15 هزار نفر ساعت کارگر آموزش های فنی و حرفه ای، تخصصی مشاغل صنعتی و معدنی محل کار، آموزش های ایمنی و تخصصی تراک و حمل نقل محصولات تولیدی معادن را کسب می کنند.

همچنین در مراسم بهره برداری مدیر کل فنی و حرفه ای استان هم آموزش حین کار را اولویت اصلی ایمنی سیستم فعالیت کارگری استان عنوان کرد و گفت : همه حوادث ناشی از کار به خاطر عدم آموزش بوده است و با آموزش ظرفیت های تولیدی و کاری نیز مناسب و با کیفیت خواهد شد.

منبع: خبرگزاری صداوسیما

  logo-samandehi
کلیه حقوق برای پایگاه خبری پایا۲۴ محفوظ است .

sssfvdxvsssfvdxvss