واکسیناسیون پاکبان‌های شهرستان سیرجان علیه کووید ۱۹ با تزریق واکسن به پاکبانان شهر سیرجان آغاز شد.

به گزارش پایا۲۴ به نقل از روابط‌عمومی دانشکده علوم پزشکی سیرجان، بیش از ۱۰۰ نفر از پاکبان‌های زحمت‌کش شهرداری سیرجان علیه کرونا توسط دانشکده علوم پزشکی سیرجان واکسینه شدند.

در روزهای آتی نیز پاکبان‌های شهرهای اقماری شهرستان سیرجان، علیه بیماری کرونا واکسینه می‌شوند.