سالاری گفت:در استان کرمان به سمت و سوی مبارزه با ترک فعل حرکت کرده ایم و در این رابطه ۶ پرونده تشکیل شده و در مراحل مختلف رسیدگی قرار دارد.

دادخدا سالاری دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان گفت:از ابتدای اجرای طرح حمایت از تولید در قوه قضاییه در دادگستری استان کرمان ۳۱۹ پرونده مطرح شده و از بیکاری ۱۱ هزار ۴۷۰ نفر از کارگر جلوگیری شده است.

سالاری تصریح کرد: امسال نیز ۴۵ پرونده در قالب ۱۰ جلسه مورد رسیدگی قرار گرفته و ۶۰ مصوبه حاصل شده است.

او به رویکرد‌های کلی حمایت از تولید نیز اشاره و بیان کرد: مشکل کشور این است که امر تولید، یتیم است و با وجود مقررات، اجرای دقیق قوانین صورت نمی‌گیرد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان اظهار کرد: براساس گزارش دیوان محاسبات کشور در ۱۰ خردادماه امسال، قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۳۹۰ از زمان تصویب تاکنون که ۱۰ سال از آن گذشته است، بدون اجرا باقی مانده و خروجی نداشته است.

سالاری ادامه داد: ۸۵ درصد مشکلات بخش تولید ناشی از اجرانشدن قانون و ترک فعل مدیران و ۱۵ درصد ناشی از فقدان کارکرد و کارایی لازم این قانون است.

او با اشاره به این مطلب که ۷ قانون در زمینه حمایت از تولید داریم، اما هیچ کدام ضمانت اجرای کافی و وافی ندارند، اظهارداشت: متاسفانه این قوانین بر روی کاغذ باقی مانده اند و این در حالی است که در برخی از این موارد جرم انگاری صورت گرفته، اما اجرا نشده است و بخشی از قوانین نیز کافی و بازدارنده نیستند.

دادستان کرمان با تاکید بر این مطلب که تولید کننده ما باید در چند جبهه بجنگد، عنوان کرد: تولید کننده در فضای کنونی باید با تحریم، مشکلات تامین مواد اولیه خارجی، مشکلات حوزه صادرات، مسائل موجود در مسیر برگشت پول و بروکراسی اداری بجنگد و بر این اساس صد‌ها مانع در پیش راه تولید کننده وجود دارد.

سالاری با بیان این مطلب که در حال حاضر بهترین بازار و بهترین سود به دلالی تعلق دارد، تاکید کرد: متاسفانه هیچ حمایتی از تولید کننده وجود ندارد و این در حالی است که تولیدکننده باید از ۶۰ ارگان و سازمان استعلام دریافت کند و اگر یکی از این موارد دریافت نشود؛ کار تولیدکننده ابتر باقی می‌ماند.

او به تدوین قانون تاسیس سازمان حمایت از تولید در استان کرمان اشاره کرد و گفت: در این قانون حق طرح شکایت اتاق بازرگانی از سازمان‌هایی که در امر تولید همراهی نمی‌کنند، مورد تاکید قرار گرفته است.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان ضمن بیان این مطلب که تغییر نگرش به لزوم حمایت از تولید در قوه قضاییه ایجاد شده و قضات به این باور رسیده اند، گفت: ریاست قوه قضاییه نیز تاکید دارند که ما درگیر یک جنگ هستیم و در این جنگ بسیاری از شرایط علی القاعده باید تغییر یابد و باید توجه داشته باشیم که سربازان این نبرد اقتصادی، تولیدکنندگان هستند.

سالاری با اشاره به اینکه قواعد بازی و قواعد جنگ اقتصادی باید متناسب با شرایط طراحی شود، اظهارداشت: قوه قضاییه در یک نگرش جدید در کنار تولیدکننده قرار گرفته است و شاید این امر از آن جهت باشد که قوه قضاییه به این باور رسیده که امر تولید یتیم است و باید از حالت بی طرفی خارج شده و به سمت حمایت از تولید کننده حرکت کند.

او با تاکید بر این مطلب که هر دستگاهی که شرح وظایف قانونی خود را به نحو کامل اجرا نکند مرتکب ترک فعل شده است، اظهار کرد: در امر تولید، قوانین مختلف و متعددی وجود دارد و مشکل اینجااست که یک متولی شاکی وجود ندارد که قوانین حمایتی اجرایی نشده از واحد‌های تولیدی را تا حصول نتیجه پیگیری کند.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان گفت: در ماده ۱۹ قانونِ حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور، هیات نظارت مرکب از ۷ عضو تعیین شده است و این سازمان‌ها وظیفه دارند که وظایف نظارتی خود را انجام داده و اگر کسی مرتکب ترک فعل شد را به مراجع مربوطه معرفی کنند.

سالاری ادامه داد: در استان کرمان به سمت و سوی مبارزه با ترک فعل حرکت کرده ایم تا این اقدام در حد شعار باقی نماند و در این رابطه ۶ پرونده نیز تشکیل شده است و در مراحل مختلف رسیدگی قرار دارد.

او تاکید کرد: ریل گذاری بر مبنا است که ترک فعل‌ها دیده شده و با آن‌ها برخورد شود و اگر با این ترک فعل‌ها برخورد قاطع و متناسب انجام شود، بسیاری از مشکلات حل می‌شود.