مدیرکل بیمه سلامت استان کرمان گفت:تا پایان خرداد، ۹۵ درصد نسخه‌های پزشکی در استان کرمان الکترونیکی شده اند.

محمدجعفری مدیر کل بیمه سلامت استان کرمان گفت: با همکاری و تلاش دانشگاه‌های علوم پزشکی استان کرمان، هم اکنون این استان در صدور نسخه نویسی الکترونیک در کشور پیشتاز است.

او افزود: تمام مراکز نسخه نویسی دولتی در سطح استان همزمان با متوفف شدن چاپ دفترچه بیمه و نیز کلیه کلینیک‌های تخصصی دانشگاهی مجهز به سامانه نسخه الکترونیک شدند.

جعفری تصریح کرد: درحالی به تیرماه وارد می شویم که تعداد انگشت شماری از مطب‌ها فقط در شهر کرمان وجود دارند که تازه به چرخه نسخه نویسی الکترونیک وارد شده اند و مشکلاتی دارند و دیگر مطب‌ها و نیز بخش خصوصی متصل به سامانه نسخه نویسی الکترونیک شده اند.

مدیرکل بیمه سلامت استان کرمان بیان کرد: اکنون کلیه مراکز نسخه نویسی، آماده خدمات الکترونیک هستند و انتطار همکاری با پزشک داریم که مجدد نسخه کاغذی درخواست نکنند.

او تاکید کرد: بیمه شدگان باید بدانند نسخه کاغذی قابل پذیرش نیست لذا از پزشک نسخه الکترونیک درخواست کنید.

دبیر نسخه نویسی الکترونیک کشور گفت: تا پایان خرداد در کرمان ۹۵ درصد نسخه‌ها الکترونیک شدند و ۵ درصد باقی مانده عمدتاً مربوط به مراکزی که تازه کار بودند، است.