بازرس کل استان کرمان از دستگیری یکی از مدیران جهاد کشاورزی استان کرمان در بخش واگذاری اراضی به اتهام دریافت رشوه خبر داد.

احمد آبیار بازرس کل استان کرمان در جمع خبرنگاران با اشاره به دستگیری یکی از مدیران جهاد کشاورزی استان کرمان در بخش واگذاری اراضی اظهار داشت: این مدیر به اتهام دریافت رشوه بازداشت شده است.

وی افزود: مدیر مذکور چندین سال در موارد متعدد اقدام به دریافت رشوه از ارباب رجوع می‌کرده که با حکم بازپرس پرونده دستگیر و بازداشت شده است.

بازپرس کل استان کرمان با تقدیر از دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، بازرس پرونده و پلیس امنیت اقتصادی کرمان گفت: با سارقین بیت‌المال به شدت برخورد خواهد شد.