دانشکده علوم پزشکی سیرجان و گروه نمایش نیما در اقدامی متفاوت با برگزاری نمایش پرفورمونس، هشدارها و عواقب ناشی از شیوع بیماری کرونا را به مردم سیرجان گوشزد کردند.

رئیس روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی سیرجان گفت: این پرفورمنس با اجرای خیابانی کار مشترکی از دانشکده علوم پزشکی و گروه نمایش نیما به سرگروهی آقای امیرفاضل رفعتی است که از امروز هر روز صبح تا یک شهریورماه در خیابان ها و معابر اصلی شهر به اجرا در میاید.

سید علی آتشی پور افزود: در این نمایش که “آئینه در آئینه” نام دارد، سعی شده است تا با حضور اعضای گروه نمایشی در فرم و لباس مدافعین سلامت و حمل بیمار کرونای نمادین که از مصائب بیماری کرونا رنج می برد، هشدارها و عواقب سخت شیوع این ویروس از نزدیک به شهروندان یادآوری شود.

وی ادامه داد: درخواست ماسک زدن توسط افراد گروه در حین نمایش از آن‌دسته از مردمی که هنوز ماسک‌زدن را باور نکرده اند با اهدای ماسک رایگان و نمایش سختی ها و استرس که کادر بهداشت و درمان در پوشیدن لباس های مخصوص و درمان در شرایط پرخطر و اضطراب دارند، از دیگر اهداف این برنامه است. همچنین با تقدیم مچ‌بندی که منقش به شعار “من ماسک میزنم” است به شهروندان، سعی شده تا مردم به پیوستن به این کمپین تشویق شوند و حسن مشارکت مردم در شکست این بیماری تقویت شود.