حسین سلیمانی (برادر سردار شهید حاج قاسم سلیمانی ) پیرامون حواشی تغییر مدیرعامل شرکت گهر زمین و استفاده از نام سردار سلیمانی اظهار داشت: این روزها حاج قاسم نیست و متاسفانه دارند از نام بزرگ ایشان سوء استفاده می کنند.

حسین سلیمانی (برادر سردار شهید حاج قاسم سلیمانی ) پیرامون حواشی تغییر مدیرعامل شرکت گهر زمین و استفاده از نام سردار سلیمانی اظهار داشت: این روزها حاج قاسم نیست و متاسفانه دارند از نام بزرگ ایشان سوء استفاده می کنند.

🔹وی در پاسخ به اینکه آیا طبق ادعای برخی نمایندگان مجلس مبنی بر وجود تاکید خاص و یا وصیت از سوی حاج قاسم در رابطه با مدیرعاملی پوریانی مدیرعامل سابق شرکت گهر زمین بیان کرد: هیچ وصیت نامه و دست نوشته ای مبنی بر انتخاب و حمایت از فرد خاصی توسط سردار شهید سلیمانی موجود نیست و‌ هر کس ادعا دارد منتشر کند.

🔹حسین سلیمانی تصریح کرد: در حال حاضر جسما سردار در میان ما نیست و ‌کسانی که در نبود ایشان ازنام حاج قاسم سوءاستفاده می کنند باید فردای قیامت در محضر الهی پاسخگو باشند.

  • منبع خبر : تسنیم