زمین لرزه‌ای به بزرگی ۳ ریشتر در عمق ۱۰ کیلومتری زمین، امشب نجف شهر از توابع شهرستان سیرجان در استان کرمان را لرزاند.

بنا به اعلام مرکز لرزه نگاری کشوری، موسسه ژئو فیزیک دانشگاه تهران، زمین لرزه‌ای به بزرگی ۳ ریشتر در عمق ۱۰ کیلومتری زمین، ساعت ۲۱ و ۳۱ دقیقه و ۴۲ ثانیه روز گذشته نجف شهر در استان کرمان را لرزاند.

این زمین لرزه در موقعیت ۲۸.۹۴ درجه شمالی و ۵۵.۵۵ درجه شرقی رخ داد.

این زمین لرزه در ۵۳ کیلومتری نجف شهر، کرمان؛ ۵۷ کیلومتری سیرجان، کرمان و ۷۲ کیلومتری رستاق، فارس به ثبت رسیده است.

خوشبختانه این زمین لرزه خسارتی نداشته است.