سرنوشت کرونا مانند دشمنان قبلی است
  • منبع خبر : فارس