این مرکز به عنوان بزرگترین مجموعه زیست محیطی گردشگری، تکثیر و پرورش قوچ و بز کوهی را در خود جای داده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان؛ مدیر مرکز پرورش قوچ و بزکوهی سیرجان گفت: این شکارگاه تنها محل دارای مجوز شکار در کشور است و علاوه بر رفع ممنوعیت شکار، شرایط حفظ و تکثیر حیات وحش را نیز فراهم کرده و پذیرای گردشگران داخلی و خارجی است.

حمید رضا ترجمانی زاد و ولد این شکارگاه را پارسال باتوجه به سال خوب آبی برای مراتع و طبیعت صد راس میش و بز کوهی اعلام وخاطر نشان کرد: این مجموعه با پرورش ۱۰راس قوچ و بز کوهی شروع به کار کرد و امروز تعداد شان به ۳۱۰راس رسیده است.

مدیرمرکز پرورش قوچ و بزکوهی ترجمان سیرجان افزود : این مجموعه ۱۲۰ هکتاری که نخستین مجموعه گردشگری زیست محیطی کشور هم به شمار می آید ؛به بزرگترین مرکز پرورش و تکثیر قوچ و بز کوهی تبدیل شده و از عمده ترین پناهگاهها و زیستگاه های قوچ و بزکوهی درکشور است.

عباس ترجمانی مسئول حفاظت این شکارگاه هم گفت : برای حفاظت از این شکارگاه ۱۲ نفر مشغول بکار ند وآنان علاقه خاصی به شغل و حرفه خود در این منطقه دیدنی دارند .

وی گفت : طرح توسعه این شکارگاه در برنامه قرار گرفته و امید است همانطور که از ۱۰ راس بز و قوچ وحش به ۳۰ راس و سپس ۳۰۰ راس افزایش یافته ؛در طرح توسعه هم با همکاری مسئولان در آینده نزدیک، به ۳ هزار راس قوچ و بُز برسد تا هم سهمیه شکار افزایش یابد و هم بتوانیم گوشت شکار را به بازار مصرف عرضه کنیم.

علی اکبر رسولیان مسئول محیط زیست سیرجان هم گفت : این مجموعه طبیعی و گردشگری تنها شکارگاه دارای مجوز شکار در کشور است که باعث جذب گردشگر و توریست خارجی داخلی و هرسال تعدادی مجوز شکار به مجموعه داده می شود .